AAFB Aprovat el projecte de supressió de pas a nivell de les rondes del Port a Manacor i declarada la seva urgent ocupació
Font original: Aprovat el projecte de supressió de pas a nivell de les rondes del Port a Manacor i declarada la seva urgent ocupació

Aprovat el projecte de supressió de pas a nivell de les rondes del Port a Manacor i declarada la seva urgent ocupació

Publicat: 8 / jul / 2005  |  Actualitat ferroviària

El Consell de Govern ha aprovat definitivament, a proposta de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports el projecte constructiu d’Urbanització de les Rondes de Felantix i del Port (Manacor), així com la declaració d’utilitat pública i la urgent ocupació dels terrenys, béns i drets necessaris per a l’execució del projecte.

Aquest projecte constructiu d’infraestructura ferroviària consisteix en la supressió del pas a nivell de les Rondes del Port (Manacor) i la seva substitució per un creuer a distint nivell i es troba emmarcat dins el Pla Mirall de Manacor.

La qualitat i la seguretat són unes de les apostes clares del Govern en matèria ferroviària. Dins aquestes premisses es troba la política d’eliminació sistemàtica de passos a nivell a les vies de tren. Per això mateix SFM col·labora en aquest projecte amb l’Ajuntament de Manacor. L’objectiu és proporcionar els màxims requisits al servei ferroviari i eliminar el major nombre de passos a nivell possible a les vies del tren de Mallorca.

Tags: