AAFB Condemnat el Govern a indemnitzar tretze veïns per les obres del tren
Font original: Condemnat el Govern a indemnitzar tretze veïns per les obres del tren

Condemnat el Govern a indemnitzar tretze veïns per les obres del tren

Publicat: 26 / jul / 2005  |  Actualitat ferroviària

P.C. Palma.
Tretze veïns d’Inca seran indemnitzats amb un total de 364.000 euros, més interessos, pels danys soferts pels seus respectius habitatges situats en el tram del carrer Marconi de la ciutat, com a conseqüència de les fortes tremolors provocades el 27 d’abril del 1999 pels treballs de compactació del terreny realitzats pel Servei Ferroviari de Mallorca (SFM).

Així ho ha ordenat en una sentència la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB), que ha estimat una reclamació de responsabilitat patrimonial exposada pels tretze veïns.

Segons la versió dels afectats, la compactació del terreny immediat a l’edifici de la seva propietat es va dur a terme mitjançant una piconadora de gran tonatge que provocà vibracions en el subsòl, i això provocà diverses esquerdes a determinades parts dels seus habitatges.

A més, els recurrents encarregaren un peritatge que valorà els desperfectes en 27.868 euros (valor el 1999) i desglossarà l’import dels danys dels pisos amb elements comuns.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), després de reconèixer com a certs els danys fets als habitatges, a conseqüència de les obres promogudes per l’esmentada empresa, s’oposà a la demanda argumentant que no era la responsable de la indemnització dels danys, sinó que ho era l’empresa constructora i la seva companyia d’assegurances, i també exposà que no era correcta l’avaluació dels danys efectuats per la part actora.

Els veïns també es dirigiren judicialment contra l’empresa d’assegurances Zuric, però més tard només es varen centrar en la condemna contra l’empresa pública SFM.

La sentència assenyala que les obres foren promogudes per SFM i que «cal rebutjar l’argument que la responsabilitat recau de forma exclusiva en l’empresa contractista».

«En definitiva -continua la resolució- cal indemnitzar tots els danys i perjudicis causats, fins i tot els estètics, ja que és intolerable la pretensió que se substitueixin únicament les rajoles danyades, encara que les noves siguin de diferent dibuix i color a les restants que les envolten».

Per altra banda, subratlla que «resoltes les qüestions plantejades, no cap sinó l’estimació de la demanda reconeixent el dret dels recurrents a percebre la quantitat de 27.868 euros, més els interessos legals».

Tags: