AAFB El Govern preveu que la línia Palma-UIB tengui «dèficits d’explotació» a l’estiu
Font original: El Govern preveu que la línia Palma-UIB tengui «dèficits d’explotació» a l’estiu

El Govern preveu que la línia Palma-UIB tengui «dèficits d’explotació» a l’estiu

Publicat: 29 / nov / 2004  |  Actualitat ferroviària

J.TORRES. Palma.

El Pla de transports aprovat pel Govern admet que la futura línia Palma-UIB «generarà segurament importants dèficits d’explotació» durant els mesos d’estiu, coincidint amb el període no lectiu a la Universitat. Aquest és un dels «punts febles» del nou corredor que, en el Pla aprovat fa només dos mesos, encara es preveu com a ferroviari i no fa cap referència al metro que finalment ha projectat l’Executiu. El Pla de transport ferroviari, l’únic document de planejament de què disposa el Govern des de fa dos mesos, preveia que la línia plaça d’Espanya-UIB-Parc BIT inclouria una doble via electrificada i circularia pel corredor soterrat entre la plaça d’Espanya i la via de cintura, transcorrent paral·lelament al traçat del tren de Sóller fins a la Universitat, i es prolongaria també fins al Parc Bit.

Aquesta proposta, molt diferent a la finalment prevista, suposava una inversió de 26,6 milions, gairebé la meitat que el projecte de tren a la UIB presentat fa un any i mig pel Pacte (44,9 milions), i menys d’una tercera part del pressupost que té el metro (90,8 milions), que ara planteja el Govern. Amb tot, s’ha de tenir en compte que gran part de les previsions que fa el Pla de transports es basen en l’Estudio de alternativas de trazado y modo de transporte para enlazar Palma de Mallorca con la Universitat de les Illes Balears, elaborat per a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) el 2001.

L’informe també fixa els «punts forts» del nou corredor i destaca que els viatgers amb destinació a la UIB i al Parc Bit són, majoritàriament, «per mobilitat obligada», fet que permetria garantir una demanda fidel amb una elevada utilització setmanal del sistema ferroviari. El Pla també ressalta que l’estació intermodal del centre de Palma garantiria un enllaç en transport públic entre la UIB i altres nuclis importants de Mallorca. Finalment, també es considera positiu el fet que el nou servei permetrà reduir els problemes de congestió de trànsit a la carretera de Valldemossa.

Tags: