AAFB El batle Rotger dóna suport que el tren arribi fins a la Plaça d’Espanya
Font original: http://www.diaridebalears.com/

El batle Rotger dóna suport que el tren arribi fins a la Plaça d’Espanya

Publicat: 2 / nov / 2004  |  Actualitat ferroviària

El ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PSM

ELENA DÁVILA.Inca.
El batle d’Inca i president del Parlament balear, Pere Rotger va donar suport en el darrer ple celebrat el divendres a Inca una moció en la qual es demana al Govern «que estudiï de manera preferent en el projecte de soterrament del ferrocarril a Palma les modificacions necessàries per garantir que el tren arribi fins a la Plaça d’Espanya mentre s’executa l’obra».

Encara que inicialment la moció, presentada pel grup municipal del PSM, instava el Govern a «introduir» aquestes modificacions, finalment els nacionalistes van acceptar a petició del mateix batle Rotger introduir una esmena en la qual es demana al govern autonòmic que «estudiï de manera preferent» aquests canvis, aconseguint així el suport del PP d’Inca.

En aquest sentit Rotger explica que no és el mateix «exigir les coses per imperatiu com assenyalava inicialment la moció sinó demanar que s’estudiï i que si és possible que es faci». El president del PP de Mallorca va reconèixer tal com va exposar el regidor del PSM a Inca, Antoni Rodríguez que «les obres poden suposar un seriós inconvenient per a l’arrelament i extensió de la utilització del tren entre els ciutadans de la comarca del Raiguer, encara que es prenguin mecanismes de substitució».

No obstant això, Rotger va voler aclarir que «tots volem que el tren arribi fins a la Plaça d’Espanya mentre durin les obres. La mateixa consellera d’Obres Públiques, Mabel Cabrer i la batlessa de Palma, Catalina Cirer també ho volen, però tècnicament cap projecte ofereix garanties, però estic segur que si a l’adjudicar l’obra hi ha una empresa que ho garanteixi se li adjudicarà, tal com recull el plec de condicions». Al preguntar-li al batle Pere Rotger perquè el seu partit no va donar aquesta mateixa moció presentada també pel PSM en el Consell de Mallorca, el president del PP de Mallorca va assenyalar «que probablement en el Consell van ser més intransigents».

Tags: