AAFB Les obres del tren enfilen la recta final per a la reobertura el setembre
Font original: Les obres del tren enfilen la recta final per a la reobertura el setembre

Les obres del tren enfilen la recta final per a la reobertura el setembre

Publicat: 6 / ago / 2004  |  Actualitat ferroviària

J.M.SASTRE. Manacor.
La pròxima aturada del tren de la línia Palma-Manacor no és a cap dels municipis que cobreix el servei sinó en el calendari. En el mes de setembre per ser més exactes. La data que Serveis Ferroviaris de Mallorca, empresa pública adscrita a la Conselleria d’Obres Públiques i Transports va fixar la reobertura de la línia fins la capital del Llevant després del descarrilament del comboi a Petra el passat dia 14 de març.

Després de l’accident el Govern va decretar el tancament del servei ferroviari entre Inca i Manacor per començar unes obres d’emergència que han consistit a assegurar un total de 19 trinxeres per evitar altres despreniments de talussos sobre les vies.

Actualment, les obres són a Petra en el que és la recta final cap a Manacor. A la localitat s’estan realitzant espectaculars moviments de terra al costat de la carretera de Santa Margalida, amb desenes d’operaris treballant en diverses tasques i pales i camions de formigó fent transports.

Segons va explicar el gerent de Serveis Ferroviaris Rafel Pons, les obres consisteixen a col·locar murs de paret seca sobre un encofrat perdut de formigó que aguanta la paret i conté els talussos. Amb aquesta intervenció s’aconsegueix que les trinxeres del tren estiguin més integrades en el paisatge i la tipologia tradicional de Mallorca, sobretot amb l’embelliment que suposa el folro de paret seca.

A Petra, a més, hi ha hagut un problema afegit. El nivell de l’aigua del subsòl estava molt alt i passava prop de la via a causa de l’escàs diàmetre dels tubs de drenatge col·locats inicialment. «Això era molt perillós perquè podia haver causat un desplaçament de terres i per tant de la via o el despreniment del talús», comenta un encarregat de l’obra. Per evitar-ho, també s’ha hagut de canviar tot el sistema de drenatge d’aigua.

Una vegada concloses totes aquestes obres majors, es procedirà a condicionar la via que en alguns punts s’ha contaminat sobretot en els llocs on les màquines han hagut de treballar sobre els rails. «Es tracta de fer una neteja dels carrils, reparar les subjeccions i tornar a perfilar i alinear la topografia i eliminar tensions», comenta Pons. El gerent d’SFM assegura que «mantenim el compromís de reobrir al mes de setembre fins Manacor perquè les obres van a bon ritme».

Tags: