AAFB Més ferrocarril i nous estudis d’FP
Font original: http://www.prensaescrita.com/diario...

Més ferrocarril i nous estudis d’FP

Publicat: 21 / mar / 2009  |  Actualitat ferroviària

Les Illes Balears començaran a implantar el curs que ve els estudis de Manteniment Ferroviari. La titulació, un cicle de grau mitjà de Formació Professional, s’oferirà per cobrir les futures necessitats de treballadors d’aquest sector que es preveu que es generin amb l’ampliació de la xarxa ferroviària i la construcció del tramvia de Palma. A més, la direcció general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent estudia començar a impartir també en el curs 2009-2010 el cicle de grau mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries.

Pel que fa a l’àmbit ferroviari, els projectes estrella del Govern del Pacte en matèria d’infraestructures comportaran la recuperació de la línia de tren entre Manacor i Artà –que en una segona fase podria ampliar-se fins a Cala Rajada, així com la construcció d’una nova línia entre sa Pobla i Alcúdia. A més, l’Executiu té la intenció de construir un tramvia que uneixi, en la seva primera fase, l’aeroport amb el centre de Palma.

Horitzó 2011

El Govern balear té previst que aquestes infraestructures estiguin en funcionament a partir de 2011. Segons les previsions de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, aquestes actuacions comportaran alhora la necessitat de més professionals que s’encarreguin, precisament, del manteniment de les vies i dels vagons. Segons assegurà Miquel Mestre, responsable d’aquest departament de la Conselleria d’Educació i Cultura, a partir del pròxim curs s’oferiran vint places del grau mitjà de Manteniment Ferroviari. Està previst que la titulació s’imparteixi en l’institut Politècnic de Palma. La direcció general, a més, està negociant un conveni amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) perquè la part més específica de maquinària es pugui dur a terme a les seves instal·lacions.

Miquel Mestre avisà, però, que aquesta oferta formativa té "data de caducitat", ja que es tracta d’una demanda de professionals molt puntual. Per aquest motiu alertà que els estudis es podrien impartir només durant un parell de cursos. "No hem de ser una fàbrica d’aturats", destacà a la vegada que assenyalà que l’oferta d’FP s’ha d’adequar sempre a les necessitats del mercat laboral.

"L’FP és un tractament de llarga durada contra la crisi"

PALMA Sempre s’ha dit que la formació és l’alternativa a l’atur en temps de crisi. Des d’aquesta perspectiva, Miquel Mestre Morey, director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, avisa però que "la formació no és un antibiòtic que curi en poques setmanes, sinó que és un tractament de llarga durada contra la crisi". "Aquells coneixements que adquirim ara ens serviran perquè davant la pròxima crisi, que arribarà perquè són cícliques, la nostra so- cietat estigui més preparada i tingui una millor capacitat de reacció", assenyalà Mestre.

Hipermercat de professions

Mestre destacà, en aquest sentit, la importància de la Mostra de Formació Professional que es durà a terme de dia 21 a dia 24 de gener al recinte firal de Son Sant Joan. El director general preveu que entre 15.000 i 20.000 estudiants de Secundària i de Batxillerat puguin passar per una fira que té l’objectiu d’"orientar-los amb vista al seu futur acadèmic i professional". Els alumnes tindran al seu abast tota l’oferta formativa de la Formació Professional de les Illes Balears, "un gran hipermercat de les professions" en paraules de Mestre. Durant els quatre dies, la mostra acollirà, a banda de demostacions dels diferents cicles formatius, altres activitats com conferències i campionats de destreses de diferents especialitats, com instal·lacions elèctriques, perruqueria i estètica.

Tags: