AAFB Metro
Font original: Metro

Metro

Publicat: 11 / jul / 2005  |  Actualitat ferroviària

Cada cop es sent parlar més que s’acabarà per instal·lar el metro a Palma. Consider que és una mesura molt necessària, però m’agradaria que sigui un metro a la mesura de les persones i no a l’inrevés. El metro hauria de connectar les zones més poblades d’una Palma que té forma de ferradura i de grans distàncies entre moltes de les seves barriades. No acab d’entendre un metro que no tengui previst enllaçar, per un costat, des de Sant Agustí fins a la plaça d’Espanya passant per bariades tradicionals com el Terreno o Son Armadans; o un altre brancal que cobreixi carrers com el de Manacor. Metro, sí. Però ben pensat.

Maria Vich Alorda. Palma.

Tags: