AAFB Biel Company: ’Negociam totes les possibilitats per al tren d’Artà’
Font original: Diari de Balears

Biel Company: ’Negociam totes les possibilitats per al tren d’Artà’

Publicat: 12 / sep / 2011  |  Actualitat ferroviària

Biel Company (Sant Joan, 1963)és una mena d’home orquestra del Govern Bauzá. Du Agricultura, Medi Ambient, Territori, Mobilitat i Habitatge. De moment, la primera decisió que ha pres és aturar el tren a Artà. Aquí deixa entreveure que el projecte no es reprendrà.

Si ara us tornassin a oferir el càrrec, l’acceptaríeu?

Jo no tenia ganes de ser conseller ni entrava en les meves previsions. Vaig fer una passa perquè sabia que la cosa estava fotuda, però no pensava que hi estigués tant. Egoistament parlant, estaria millor on estava, des del punt de vista personal, professional, familiar i econòmic. Tanmateix, ja he fet la passa, som enmig d’un temporal, m’han dit que he d’agafar el comandament d’aquest vaixell i jo el duc i faig el que puc.

No us esperàveu que estigués tan malament la cosa?

Hi ha hagut moments de dificultat, però es continuava pagant, es continuaven fent coses, hi havia calaix. Això que hi ha ara és una situació molt complicada, amb una crisi que no es recorda. Ens hem trobat que les dificultats per pagar els pagesos, els proveïdors dels trens i d’habitatges són bestials. Fins que no entrem en els pròxims pressuposts, en què anivellarem ingressos reals amb inversions i despeses que tots els consellers posarem sobre la taula, no entrarem en una situació de normalitat, a la baixa.

Us heu plantejat fer-vos del PP?

No m’ho he plantejat mai. Tampoc no m’ho han demanat. Però si he acceptat un càrrec dins un govern del PP és perquè, en línies generals, m’hi trob còmode.

Per què l’agricultura ha de ser un sector subvencionat i altres no?

Realment, l’agricultura no és un sector subvencionat, és la societat la subvencionada. El problema de la pagesia és que, perquè qualsevol pugui comprar una porcella o una verdura al mateix preu o menys que fa 30 anys, s’envien ajudes compensatòries als pagesos. Això no és xauxa i ho demostra que des de fa 20 anys, quan es posà en marxa aquesta política de donar ajuts directes des de la Unió Europea, aquí hi ha menys pagesos. Si això fos una ganga, tothom s’hi apuntaria. La gran mentida, i ara ho estic veient amb els altres sectors, és dir que els pagesos estam subvencionats. És la societat la que està subvencionada. El que costa la subvenció per pagar menys pels bitllets de tren és molt més que el que donen als pagesos.

El fet que els primers ajuts que tallàreu fossin els d’habitatge vol dir que no és una prioritat?

Vol dir que s’havia acabat la partida i no podíem continuar enganant la gent, deixant oberta una ajuda sabent que no la pagaríem. Tancàrem la línia perquè no teníem disponibilitat. Si l’any que ve, veurem com ens deixen fer el pressupost, hi ha possibilitats, es tornarà a obrir.

La filosofia d’aquest Govern és que la protecció del medi ambient no pot ser impediment per a la inversió privada?

És que són perfectament compatibles. El gran error és la prohibició. La prohibició du a la desprotecció, a l’abandonament. Aquí, una sèrie de gent que ha tingut a les seves mans la gestió del territori i del medi ambient només ha sabut protegir prohibint. De vegades, deixar que es faci una determinada inversió fa que es protegeixi un territori.

Estau a favor del complex d’oci de les Fontanelles?

No és qüestió d’estar-hi a favor o no, sinó d’estar supeditat no sols a qüestions econòmiques sinó de jutjats. Ens reclamen una indemnització de 215 milions d’euros i sembla que la guanyaran.

I on és la solució?

No ho sabem. És un dels morts que tenim. Ho analitzam tot, des de continuar com estam fins a allò que es pugui fer.

S’ha plantejat fer una llei per permetre determinades inversions, entre les quals hi hauria aquesta?

És una de les variables que es planteja, però no l’única. Ara m’han dit que això havia passat per la Comissió Balear de Medi Ambient i està aprovat per l’anterior equip. Haurem de començar a llevar fum. Li donarem sortida i procurarem que sigui la més correcta. La Comunitat té quasi mil milions d’euros en reclamacions de particulars i no ens ho podem permetre de cap manera.

Això vol dir que, abans de pagar, intentareu acords?

Tenim mil milions d’euros de reclamacions i, per molt que els serveis jurídics guanyin el que puguin, no abaixarem de 600 o 700 milions d’indemnitzacions en una comunitat que està com està. D’on ho treim? Perquè està clar que, si un jutge m’obliga a pagar 600 milions d’euros, jo els pag. Jo no entraré enlloc per no complir una sentència judicial. I tota la resta queda a zero.

I Son Bosc?

Els hotelers de Muro i Can Picafort hi estan molt interessats. És un camp de golf que no suposa construcció, allò és un abocador i potser s’ha jugat massa al límit.

Però està a favor o en contra que es faci?

No és que hi estigui a favor o en contra, a mi em toca gestionar. No és una qüestió política. Si tècnicament es pot fer i és compatible amb la zona de l’Albufera, per mi endavant. Si fos incompatible de veres, perquè hi tenim l’orquídia i no es pot fer, em sap greu però no es pot autoritzar. Però, tal vegada es compatible protegir-la i fer-lo.

S’han de compensar els propietaris amb espais protegits?

Sí, sens dubte. Els espais es protegeixen perquè en gaudeixi la societat i també el turisme.

Però a la serra de Tramuntana, amb això del Patrimoni de la Humanitat...

Però arriba un moment que dius: què hi ha darrere? Perquè després vas a Menorca, que és Reserva de la Biosfera, i estan fets pols. Si això no du alguna cosa alternativa, com ajudes...

El que estau dient és que la Declaració de Patrimoni de la Humanitat no aporta res?

Dic que tota sola, aportarà poc. Això és com una marca de qualitat. Pots tenir la Sobrassada de Mallorca, però si no fas bona sobrassada no basta amb la marca.

Per què hi ha hagut tants incendis aquest estiu?

N’hi ha hagut molts. Ara s’ha aturat, però hi hagué tres setmanes que la casuística es repetia molt, moltíssim.

Arribàreu a insinuar que podrien ser intencionats.

D’intencionats n’hi ha hagut, com cada any. Ens movem en els mateixos percentatges que cada any, un 32% de mitjana dels darrers 10 anys, però enguany hi ha hagut molts més incendis. Hi va haver moments que, tot i que no ho vàrem dir, hi havia un dispositiu vigilant si vèiem algú pegant foc. Ara el dispositiu es manté.

I per què no s’ha detingut ningú?

Perquè no l’hem trobat. No pensi que no l’hem vetlat.

Fins ara l’actuació més important que heu fet ha estat aturar el tren d’Artà. Però a banda d’aturar, quins projectes teniu?

Primer hem aturat allò que no podíem fer, per no enganar la gent. Devem milions i milions d’euros i hem hagut de frenar.

I el tren s’atura per sempre?

No. Aturam i negociam totes les possibilitats. Madrid diu que no enviarà cap duro i ens falten un grapat de milions. Ara tenim diversos problemes. Tenim obres fetes que han xapat pobles, camins tallats.

Son Servera, que està xapat, com ho arreglareu?

No ho sabem. Hi fem feina, però no es pot deixar així. S’ha de reconduir. I si no es pot fer el tren ara, haurem de fer alguna cosa.

Es podria desmuntar traçat del tren?

Haurem de veure què feim. I haurem de veure si continuam el tren, que serà un desastre perquè estam parlant de 160 milions d’euros més. I una altra cosa és deixar la cosa així i fer un petit projecte de cinc o deu milions.

I fer just un tram de tren?
No. El tren està aturat. Perquè l’altra cosa és que aquí no és només comprar el tren, després s’ha de mantenir.

Si deis això és que qüestionau la viabilitat del projecte.

Qüestion la viabilitat del projecte en un moment de crisi bestial. És a dir, hem aturat perquè no tenim doblers. Hem de donar una solució al que tenim fet. I després, farem el tren algun dia? No ho sé, s’ha de pensar molt. Però si es pot conectar perfectament amb autobús i surt molt més barat, cinc o sis cops menys de cost, haurem de pensar-nos el tren.

Per aquesta regla de tres, no s’hauria d’haver fet el metro.

Però aquell moment era expansiu. Ara tot s’ha de qüestionar perquè s’ha de tallar a algun lloc. Els pressuposts de l’any que ve suposen una retallada bestial. Fa un mes ens han demanat una retallada de 50 milions fins a final d’any.

I per què s’atura el tren i no el palau de congressos?

No sé per què no s’atura aquell, el nostre s’atura perquè depèn de nosaltres i veim que és una bogeria perquè tot el pressupost de la Conselleria se’n pot anar darrere el tren durant un parell d’anys. No tenim els doblers i s’han de fixar prioritats. Què faig? Dic a tots els pagesos que no cobraran durant 10 anys perquè hem de fer el tren de Manacor a Artà?

I al metro que es pot fer per treure-li més suc?

Que hi colcàs més gent.

I tancar-lo?

No n’hem parlat, com tampoc de tancar tren. Sí que en els autobusos hem vist que tenim línies que no arriben a un passatger per trajecte. Tenim línies de tren que si ara passen cada hora, tal vegada ho hauran de fer cada dues. O si ara van amb cinc cotxes, potser bastarà amb tres. S’ha de racionalitzar abans de plantejar-nos tancar. Si ens plantejam tancar, serà perquè la situació és desesperada.