AAFB El conseller Company assisteix a les primeres proves del tren elèctric
Font original: Govern Balear

El conseller Company assisteix a les primeres proves del tren elèctric

Publicat: 2 / dic / 2011  |  Actualitat ferroviària

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, ha comprovat avui els avantatges de què començaran a gaudir els usuaris del Servei Ferroviari de Mallorca amb la implantació progressiva de les unitats de tren elèctric per cobrir la línia Palma-Enllaç. Durant tot el mes de desembre es faran diverses proves amb les màquines noves per garantir-ne un funcionament correcte abans de la inauguració definitiva, i el proper mes de gener la ruta Palma-Enllaç quedarà plenament coberta pel servei elèctric.

El passat mes d’octubre el Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca va acordar adjudicar el contracte de serveis de manteniment integral de les instal•lacions associades a l’electrificació de la xarxa ferroviària i metropolitana a la UTE VIMAC, SA–Construccions Llabrés Feliu, SLO, per un import de 480.177,25 euros (IVA exclòs) i un termini d’execució d’un any prorrogable per un any més. Així mateix, es van aprovar els plecs que regeixen la licitació per adjudicar el contracte de manteniment integral i formació de la nova sèrie 8.100, l’objecte de la qual és mantenir la flota de trens elèctrics i formar el personal de manteniment. Aquests dos contractes completen l’escenari necessari per posar en servei el material mòbil elèctric.

Tant les instal•lacions associades a l’electrificació com les unitats de tren elèctriques es posaran en servei un cop hagin superat les proves prèvies necessàries. Paral•lelament a la incorporació gradual d’aquests trens a la circulació diària de la línia Palma-Enllaç, SFM desenvoluparà el disseny d’un nou model d’explotació ferroviària, adaptat a les necessitats dels usuaris de les diverses línies, aprofitant els avantatges de les noves prestacions tecnològiques per potenciar i modernitzar el conjunt del servei ferroviari.

La modernització del servei que suposa la circulació mitjançant unitats de tren elèctriques és, a més, una contribució substancial a la cura del medi ambient, atès que els trens elèctrics són menys sorollosos i més nets. La utilització de trens elèctrics suposa una reducció de la contaminació, ja que evita el tractament de residus (oli de motor, lubrificants, etc.) i redueix l’emissió de gasos contaminants. A més, la tracció elèctrica produeix nivells de soroll inferiors als de la tracció dièsel, la qual cosa suposa una reducció considerable de la contaminació acústica a les zones de pas del tren.

Tags:  Altres