AAFB El Govern haurà d’expropiar per fer la plataforma del tramvia
Font original: Diari de Balears

El Govern haurà d’expropiar per fer la plataforma del tramvia

Publicat: 15 / nov / 2010  |  Actualitat ferroviària

El Govern es veurà obligat a fer expropiacions per poder construir la plataforma i les zones de servitud per on haurà de passar el futur tramvia. La memòria resum del projecte constata que aquesta mesura és una necessitat per la falta de sòl i, com a conseqüència, això implicarà un canvi de titularitat de terrenys i parcel·les que es veuran directament afectats pel traçat de la infraestructura.

La plataforma és l’espai de la via pública destinat a la circulació del tramvia i comprèn l’àrea ocupada per la via, la distància de seguretat -entrevia i laterals-, els pals de la catenària i les andanes de les parades, quan n’hi ha. Aquesta construcció també eliminarà places d’aparcament, com ara les de les Avingudes, i reurbanitzarà com a "zones 30" alguns carrers de Ciutat. Al de Peréz Galdós, per exemple, es proposa llevar dos carrils d’aparcament en bateria i afegir-n’hi un d’estacionament en línia. Per contra, proposa com a zones de compensació el pàrquing construït per l’EMOP al casal del barri dels Foners, el futur aparcament del carrer de Joan Maragall i el parc de les Veles.

El vial següent pel qual discorrerà el traçat serà l’avinguda de Mèxic, que consta de dos carrils de circulació. La inserció del tramvia advoca per la reducció d’un dels carrils en cada sentit, però s’hi mantindran les voreres i l’aparcament. A continuació, la línia travessa una zona poc urbanitzada i agafa el carrer de la Ciutat de la Plata, on se’n proposa una inserció lateral, amb l’eliminació de l’estacionament en bateria. Quan s’entra al carrer de Llucmajor, hi ha un tram d’una certa estretor, d’uns 300 metres de llarg, fins al creuer amb el carrer de Can Saül.

Aquest primer tram sobre el carrer de Llucmajor suposarà la conversió d’aquest en un espai per a vianants en convivència amb el tramvia. Això obliga a transformar el carrer en una àrea del tipus "zona 30". Part del recorregut pel Coll d’en Rabassa tindrà una via única a causa de l’estretor de l’espai per evitar, segons consta a l’estudi, més expropiacions. El traçat continua i es proposa modificar-ne l’accés des de la Ma-19 en direcció a l’aeroport i crear un nou carrer paral·lel al camí de Can Pastilla. El mateix informe resum de la línia evidencia que entre la plataforma del tramvia i l’estació ramal 1 desapareixerà la zona verda del passeig de Can Pere Antoni, a més de l’eliminació de l’arbrat.