AAFB El Govern reclama a Madrid l’ampliació del termini d’execució del conveni ferroviari per quatre anys més i la dotació econòmica per pagar les obres compromeses
Font original: Govern Balear

El Govern reclama a Madrid l’ampliació del termini d’execució del conveni ferroviari per quatre anys més i la dotació econòmica per pagar les obres compromeses

Publicat: 25 / nov / 2011  |  Actualitat ferroviària

El Govern de les Illes Balears ha registrat en el Ministeri de Foment la petició de signar una nova addenda al conveni ferroviari acordat el 2008 que, d’una banda, inclogui l’ampliació del termini de durada del mateix per un mínim de quatre anys més i, per una altra, comprometi la dotació econòmica necessària per atendre els compromisos d’obres i licitacions ja adquirits per un import de 165 milions d’euros. L’altra demanda principal del Govern autonòmic ha estat la signatura d’una altra addenda per fer efectiu l’acord aconseguit el 29 de desembre de 2009, pel qual es transferien 30 milions d’euros dels 35 previstos per a l’execució del tramvia de la badia de Palma al finançament d’inversions en matèria ferroviària.

La Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control del conveni ferroviari signat el 2008 entre el Govern central i el Govern de les Illes Balears s’ha declarat “no competent” davant les demandes presentades avui pels representants de l’executiu autonòmic en una reunió que ha tingut lloc a Madrid, i ha derivat la negociació d’aquest conveni a una mesa bilateral de negociació entre el Govern i el Ministeri d’Hisenda, que s’haurà de sol•licitar a través del Ministeri de Política Territorial. Des de la Comissió Mixta s’ha convidat el Govern a reprogramar el conveni signat el 2008, qualificat en el moment de la signatura com a “històric”, i a adaptar-lo a la delicada situació dels comptes de l’Estat.

El Govern autonòmic, representat en aquesta reunió per Joan Salvador, director general de Transports; Antoni Costa, director general de Pressuposts i Finançament; José Ramón Orta, gerent de SFM, i Concepción Sartorio, secretària general de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, s’ha trobat amb aquesta resposta a les dues demandes principals presentades a aquesta Comissió, a la qual ha assistit Carlos M. Juárez Costa, director general d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Foment, com a màxim representant del Govern central en funcions.

Cal recordar que la reunió mantinguda aquest matí a Madrid, tres dies després de la celebració d’unes eleccions generals i, per tant, amb un Govern que exerceix en funcions, va ser sol•licitada personalment pel conseller Biel Company el passat 26 de setembre. Des d’aquesta data, el Ministeri de Foment no va notificar en cap moment la seva incapacitat per negociar el desenvolupament del conveni ferroviari i es va limitar a reunir-se amb els alcaldes de la zona del Llevant, sense aportar-los tampoc cap solució.

El conveni signat el passat 16 d’octubre de 2008 expira en el present any i des del Govern central solament s’han transferit 57,5 dels 443,7 milions d’euros pactats llavors per al desenvolupament de diferents infraestructures ferroviàries, entre les quals es troba la línia Manacor-Artà.

Tags:  Altres