AAFB El tren elèctric serà una realitat el 2012
Font original: Diari de Balears

El tren elèctric serà una realitat el 2012

Publicat: 6 / may / 2010  |  Actualitat ferroviària

"Totes les línies de tren podrien estar electrificades a final del 2012". Aquest era l’anunci que feia ahir el conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, en el moment en què es va posar la primera pedra per poder iniciar aquest ambiciós projecte. El president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, qui va ser l’encarregat de realitzar aquest acte simbòlic, va estar acompanyat, a part de per Vicens, pel director general de Mobilitat, Toni Verger, i pel president del Partit Popular, José Ramón Bauzá.

A curt termini, els 30 milions d’euros que s’invertiran per fer el canvi de model es destinaran a les dues fases inicials projectades. La primera és entre l’estació Intermodal de Palma i els tallers de Son Rul·lan, amb un termini d’execució de 9 mesos i un cost de 3,7 milions d’euros. S’hi durà a terme l’electrificació de 7 de les 10 vies de la Intermodal, ja que les tres restants ja ho estan. Així mateix, s’electrificarà la doble via fins a Son Rul·lan i s’ampliarà la subestació elèctrica Son Costa-Son Forteza.

La segona fase de les obres, entre Son Rul·lan i l’Enllaç (Inca), afectarà 29,1 km, amb un pressupost de 13,1 milions d’euros i un termini d’execució de 9,8 mesos, durant els quals s’electrificarà la doble via fins a l’estació de l’Enllaç. Com va explicar Antich, "es tracta d’impulsar el creixement sostenible per tal d’evitar el canvi climàtic". Vicens va puntualitzar que, "un cop finalitzi el projecte, el servei estarà a l’altura dels millors d’Europa".