AAFB Els SFM disposen d’un sistema pioner en control anticorrupció
Font original: Ultima Hora

Els SFM disposen d’un sistema pioner en control anticorrupció

Publicat: 4 / abr / 2010  |  Actualitat ferroviària

L’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca fa prop d’un any que utilitza un innovador sistema informàtic que garanteix la transparència de qualsevol contractació o compra de material. Es tracta d’una web interna o intranet anomenada sistema de gestió de la contractació i és accessible des d’internet amb la contrasenya adequada.
Una vintena de treballadors de la companyia pot veure, en tot moment, quins contractes o compres s’estan tramitant, quins passos han superat, quins hi manquen, revisar-ne tots els detalls i, fins i tot, comprovar qualsevol contracte que s’hagi signat abans. A més a més, els encarregats d’autoritzar les despeses empren el mateix mètode per fer-ho i tot allò que es gasta es descompta automàticament del pressupost.

El sistema de gestió de la contractació s’encarregà a una companyia externa que el planificà a mida per als SFM. Els assessors jurídics d’aquests treballaren en tot moment amb l’empresa informàtica per aconseguir una eina que, a més, actualitzen cada cop que detecten una nova necessitat. I tot plegat costà uns 60.000 euros que, segons el gerent dels SFM, Jaume Jaume Oliver, ja han "recuperat un parell de vegades".

El mètode no permet només un control molt més estricte que els procediments habituals, ja abans d’efectuar cada despesa, sinó que també agilita tot el procés i fa impossible que es perdi cap document: tots queden emmagatzemats en una base de dades digital. A més, l’interventor general de les Illes Balears, Cristóbal Milán Mateu, hi té igualment accés i en qualsevol moment pot comprovar que no hi hagi cap irregularitat. Tot plegat suposa que aquest sistema s’acosti molt a la fiscalització prèvia que vol implantar la llei del sector públic, just ara en procés de tramitació.

Funcionament
L’eina serveix per a tots els contractes i compres de "publicitat atenuada", o sigui, tots els que no requereixen cap concurs públic ni han de sortir al BOIB. El tècnic superior que reclama l’adquisició de material o la contractació n’obre un expedient digital en el qual consta què cal, la partida prevista i la justificació, entre més detalls. S’hi ha d’incloure més d’un pressupost per provar que la transacció es fa a preu de mercat i no inflada. Si és un contracte negociat, que ja passa d’un cost determinat, s’hi afegeixen les ofertes de, com a mínim, tres empreses diferents.

El primer filtre és el del servei de pressuposts, que comprova que hi ha una partida adequada als comptes aprovats. Si n’és el cas, el responsable autoritza la despesa amb el mateix mètode, amb una signatura digital. Després, els serveis jurídics analitzen que n’hi hagi tota la documentació necessària i que l’empresa en qüestió ho tingui tot en ordre. Llavors, és el torn del cap financer, que ha de donar el vistiplau a la despesa. Finalment, el gerent hi dóna l’autorització final, com els altres, amb la firma electrònica. Tots els usuaris del sistema poden revisar cada etapa de l’expedient i, si queda aturat, s’hi indica per què.