AAFB La inauguració del servei elèctric per cobrir la línia Palma-Enllaç estableix les bases del ferrocarril del futur a Mallorca
Font original: Govern Balear

La inauguració del servei elèctric per cobrir la línia Palma-Enllaç estableix les bases del ferrocarril del futur a Mallorca

Publicat: 20 / feb / 2012  |  Actualitat ferroviària

El servei integral de tren elèctric de la línia Palma-Enllaç suposa un punt d’inflexió en la història del ferrocarril de Mallorca, com va suposar fa cinquanta anys el pas del vapor al dièsel, i estableix les bases del ferrocarril del futur a l’illa.

L’acte d’avui ha estat presidit pel president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, acompanyat del president del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger, de la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, així com també dels batles dels municipis per on discorre la línia, i altres representants de l’Administració autonòmica, d’institucions públiques i privades, d’organitzacions de la societat civil de Mallorca i de les empreses adjudicatàries de les obres i del servei.

Després de la implementació progressiva d’aquest servei durant els dos darrers mesos, en els quals el tren elèctric ha conviscut amb el dièsel en el trajecte Palma-Enllaç, a partir de demà, 17 de febrer, aquesta línia serà elèctrica de manera general. Per oferir aquest nou servei elèctric, SFM disposarà de cinc unitats de tres cotxes i vuit unitats de quatre cotxes. La inversió total per a la posada en marxa del servei de tren elèctric és de cent milions d’euros, entre compra de material mòbil i electrificació de la línia.

El viatger serà el principal beneficiat d’aquest nou servei, més ràpid, còmode, accessible i segur. En termes de servei, la utilització d’aquests trens elèctrics permetrà reduir la durada del trajecte entre Palma i Inca, ja que disposen d’una major capacitat d’acceleració i de frenada. Tot això comportarà un temps de desplaçament menor i un major confort per als usuaris durant el viatge.

A més, la modernització del servei, que suposa la circulació mitjançant unitats de tren elèctriques, contribueix substancialment a la cura del medi ambient, atès que els trens elèctrics són menys sorollosos i més nets. D’una banda, suposen una reducció de la contaminació, ja que s’evita el tractament de residus i es redueix l’emissió de gasos contaminants, i de l’altra, es redueix considerablement la contaminació acústica a les zones de pas del tren, ja que la tracció elèctrica produeix nivells de soroll inferiors als de la tracció dièsel.

Cal destacar que parlar de tracció elèctrica significa també parlar d’estalvi, tant en termes de consum energètic com de manteniment, ja que l’eficàcia energètica d’aquest sistema és major. En aquest sentit, s’estima que s’estalviarà a l’any un 25 % en consum energètic i prop del 30 % en manteniment respecte del parc dièsel actual.

Nous horaris

La posada en servei dels trens elèctrics suposa un ajust dels horaris motivat tant per la reducció de la durada del trajecte, com per la necessitat de fer el transbord a Enllaç en tots els trens amb origen o destinació a Manacor o sa Pobla. Informació a www.trensfm.com o en el telèfon 971 177 777.

Tags:  Altres