AAFB La proposta de traçat del tramvia de Palma rep 18 al·legacions
Font original: IB3 Noticies

La proposta de traçat del tramvia de Palma rep 18 al·legacions

Publicat: 5 / ene / 2011  |  Actualitat ferroviària

La proposta de traçat del tramvia de la Bahía de Palma que ha estat a exposició pública fins al 31 de desembre ha rebut 18 al·legacions i, segons la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, ha arribat a “un alt consens social”.

L’exposició pública de l’estudi informatiu de traçat i estudi d’impacte ambiental del projecte bàsic del tramvia de la badia de Palma, ha rebut 3.430 visites, de les quals 1.093 han estat presencials a l’estació Intermodal de Palma i 2.337 a través de la pàgina web habilitada per aquesta finalitat www.trambadia.cat, segons un comunicat de l’esmentat departament autonòmic.

El 31 de desembre va acabar el termini d’exposició pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental del projecte bàsic del tramvia de la badia de Palma, i s’han rebut 18 al·legacions.

En opinió de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat “la proposta presentada de traçat ha assolit un alt consens”, tenint en compte que, encara que s’han presentat al·legacions que defensen altres alternatives, la majoria la reforcen o incorporen matisos tècnics.

Entre les propostes realitzades, les cal reclamen aparcaments alternatius i altres demanen una reordenació del trànsit en nous vials.

La Conselleria estudiarà les al·legacions presentades i incorporarà aquelles que tècnicament millorin el projecte, abans de presentar l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental a la Comissió Balear de Medi Ambient. Una vegada obtingut el dictamen favorable de la Comissió es podrà iniciar l’elaboració del projecte constructiu.

Tags:  IB3