AAFB Patrimoni ferroviari en vies de ser recuperat
Font original: Diari de Balears

Patrimoni ferroviari en vies de ser recuperat

Publicat: 2 / ene / 2011  |  Actualitat ferroviària

La recuperació de la línia ferroviària Manacor-Artà, que es va obrir l’any 1921, suposa també la restauració i la protecció d’un ric i valuós patrimoni. Des que les obres s’iniciaren fa més de mig any, la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient ha aconseguit la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) dels jaciments de Can Parrino i de les Cases, després de realitzar prospeccions arqueològiques de sondeig a les zones afectades, tot d’acord amb les directrius de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Pel que fa al patrimoni ferroviari catalogat, s’han de destacar fins a una vuitantena d’actuacions en tasques de drenatge i en la incorporació de murs a mode de segones aletes. En altres, de més dificultat, s’han executat noves infraestructures emprant les mateixes peces de maçoneria.

Túnels

La línia Manacor-Artà disposa de tres túnels. Les noves exigències en matèria d’electrificació i els resguards de seguretat han obligat a ampliar-los 80 centímetres en tot el perímetre. Seguint les indicacions dels tècnics de Patrimoni, s’han retirat les impostes i les dovelles dels embotellaments per ser reutilitzats en els túnels de reconstrucció.

A l’antiga possessió de la Torre Nova, a prop de Son Carrió, s’hi construí un petit túnel de 22 metres, ben a prop de les cases. Ara, emperò, deixant el túnel antic, ja que una possible ampliació podia afectar les edificacions, s’ha optat per un pas superior de 5 metres. A Son Servera s’hi ha estudiat la creació d’un vial paral·lel a la via d’uns 3 metres d’ample que també serà ocupat per part del talús trinxera vora l’estació.

Les estacions

Pel que fa a les antigues estacions de Son Carrió, Son Servera i Artà, s’estan restaurant de manera que l’acabat sigui fidel a l’estètica original, tot recuperant la teula perquè sigui reaprofitada. A més, a Son Servera es recuperarà l’element de venda de bitllets i a Artà, els edificis adjacents, on es preveu instal·lar uns banys i un bar. S’ha de recordar que la reforma i rehabilitació de l’estació de Sant Llorenç ja començà el juny de 2009. Els ponts existents són elements considerats d’alt valor patrimonial que es conserven per a ús ferroviari. La necessitat d’ampliació de la plataforma per incloure-hi els requisits de senyalització, electrificació i seguretat obliguen a ampliar aquestes estructures.

Un altre element d’interès són les casetes dels guardabarreres, que seran totes restaurades. N’hi haurà que podran ser rehabilitades al mateix indret i d’altres, per qüestions del projecte, s’hauran de reubicar a les proximitats de la via perquè siguin visibles per part dels usuaris. En aquests casos, es recuperen tots els elements aprofitables, tant de pedra com ceràmics, de manera fidel.