AAFB SFM ingressa 700.000 € menys per culpa de l’ús indegut dels usuaris
Font original: Diari de Balears

SFM ingressa 700.000 € menys per culpa de l’ús indegut dels usuaris

Publicat: 26 / ago / 2011  |  Actualitat ferroviària

Un estudi econòmic elaborat per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) revela un reducció d’ingressos per venda de bitllets i targetes de transport d’uns 700.000 euros anuals, com a conseqüència, bàsicament, de l’ús indegut de les targetes que fan alguns usuaris. L’informe arriba a la conclusió que els ingressos al tren i al metro són molt inferiors als que caldria esperar pel nombre d’usuaris transportats diàriament. Ara, quan un usuari entra en una estació oberta -és a dir, on no cal passar la targeta per entrar-, no hi ha cap registre d’aquesta entrada ni es carrega cap cost a la targeta en la sortida.

A més, tampoc no hi ha cap control sobre l’expedició i l’ús de les targetes bonificades i reduïdes, de manera que aquestes es poden usar fins i tot caducades o sense ser-ne el titular. Així mateix, una targeta reduïda permet obtenir bitllets individuals sense cap control i també fer certs recorreguts pagant una quantitat inferior a la que correspon, ja que fins ara no hi ha cap sistema que comprovi que l’usuari abona la tarifa correcta. A partir del novembre, el SFM i el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) engegaran un nou sistema tarifari integral per al control de les targetes. El nou sistema suposarà un major control sobre les distàncies recorregudes i la càrrega del cost corresponent, l’ús correcte de les targetes i la data de caducitat.