AAFB Carta del candidat a President de la AAFB, Miquel Angel Riera

Carta del candidat a President de la AAFB, Miquel Angel Riera

Publicat: 8 / abr / 2013  |  Actividades

Quatre anys d’il.lusió per a continuar i millorar la presencia de la AAFIB a la nostra societat.

Després de quatre anys d’assistir per primer vegada a una assemblea de la AAFIB on es presentaren dos candidats per a President em trobo com a candidat únic a presidir aquesta associació, si ho voleu així els i les que vendreu el proper divendres dia 12 d’abril a les 19.30 a l’estació de Son Sardina del Ferrocarril de Sóller.

Aixo em va tremolar una mica, ja que soc un nouvingut a aquest món tan immens, atractiu i encisador que es l’afició al món ferroviari, i més a Mallorca, despres de la tasca feta per les persones que fins ara han estat els máxims responsables d’aquesta entitat. De tanta i tanta feina feta al llarg dels anys per tantes persones que no han volgut mai protagonisme pero que son de veres el cos i l’anima d’aquesta associació.

Aquest calfred de poder coordinar, de representar on faci falta i sobre tot, poder difondre amb la máxima il-lusió possible aquesta afició a la nostra societat, m’ha fet prendre la de- cisió de presentar-me a aquestes eleccions de President.

Vull assumir també la responsabilitat de fer aparéixer en els mitjans de comunicació la nostra associació manifestant la seva opinió sobre tots els problemes que afectin al ferrocarril a les Illes Balears. No som només un grup que "juga" a trens. Som una entitat que ha de tenir veu i opinió en la creença del ferrocarril com un transport públic eficient i sostenible.

Per tant, i dins de les nombroses vessants que la nostra entitat té, em comprometo a esser el catalitzador de les millors persones que en cada ámbit de la nostra afició tenim. Són molts els ámbits i són moltes les persones amb les que compartim aquest interés pels trens, i per tant estic segur que dins de cada ámbit destacaran aquestes persones anonimes que son les que fan la feina de veritat i que mereixen el seu reconeixement.

En aquest darrers quatre anys he participat a les diverses activitats que hem fet: viatges, excursions, visites a SFM i al FS, restauració a Sineu, Fires de Modelisme, Diada a Palma, Cine ferroviari, els divendres a Sa Vileta, dinars de germanor, i no m’ha cansat o avorrit. La nostra afició és un pou sense fons. Hi ha tantes i tantes coses que fer, veure, participar i gaudir...

Amb el que tenim, hem d’explicar a les escoles i al jovent el que ha estat i és el nostre ferrocarril, i el que será quan el material historic que disposem es mogui entre Sant Llorenç i Son Carrió. Per tant, la Fundació Ferrocaib és una eina imprescindible de la nostra tasca. I la tasca d’investigació no és només a la UIB, sinó també a cada poble per a on ha passat el tren al llarg de la seva historia i que hem de recuperar.

Crec que a la nova junta directiva han d’estar representades tantes persones com a activi¬tats tenim en curs, i no oblidar que hi ha més afició al ferrocarril a Mallorca, al menys igual de bona que la nostra, i, per tant, tothom es benvingut a ajuntar esforços sense cap protagonisme pel bé del ferrocarril.

L’espai de referencia de la nostra associació ha d’estar dins l’entorn ferroviari de la nostra Illa. Un lloc on el dinamisme de la nostra activitat es pugui mostrar permanentment a la nostra societat. Un espai per a fer activitats de tot tipus, on una maqueta modular a escala permeti a joves i grans gaudir en viu del modelisme ferroviari així com assistir a tot tipus de projeccions, xerrades i formació de "lo nostro". Aquest espai será una referencia cultural i turística a les Illes.

El patrimoni ferroviari a Mallorca és també infraestructural. Per tant, les activitats de dur el 5 polzes i l’LGB als pobles, les hem de lligar-la amb la difusió del Museu de Manacor i si tot va bé, de l’aula museística de modelisme ferroviari a Sa Pobla, juntament amb la tasca de recuperació, al menys del que queda, dels antics traçats i estacions de la xarxa ferroviaria desapareguda.

Cada mes la nostra entitat ha de fer una activitat pública on se li pugui adonar d’adequada difusió i sigui útil per a incrementar la nostra presencia i influencia.

Com va dir fa quatre anys un dels candidats: "L ’associació viu actualment un moment de desconcert i s ’imposa una reflexió a fons sobre les nostres tasques i objectius. No creiem que sigui un problema de persones, sinó de programes d’actuació, per aixo, volem debatre propostes i arribar a acords per aplicar-les. L’AAFB ha de ser una organització forta que, respectant la diversitat d’opinions, treballi unida en la defensa del ferrocarril, el nostre principal objectiu. " Hi farem feina perqué així sigui.

Hem de tornar a arribar als cent socis com a mínim. I aixo és bo d’aconseguir si fem que cada un de nosaltres sigui un divulgador i tingui les eines adequades. Les noves tecnologies ens serveixen i les tenim a favor per créixer. La nostra pagina web i el nostre forum són exemplars per el seu nivell i seran potenciades a tots els nivells. La publicació del Furgó Correu será una nova realitat.

La Junta directiva, que tindrá un dia fix de reunió cada mes será la millor eina per aconseguir aquests objectius. Només un treball en equip ens donará satisfaccions i fará forta l’associació.

Una comunicació moderna i permanent -telemática, webera, internetera- amb els socis en fera forts. Si els socis veniu a les activitats, cada vegada serem mes grans i millors.

Com diríem en termes ferroviaris, ha arribat l’hora: "Companys i companyes, al tren"

Miquel Angel Riera, també conegut com "majornou"

Tags:  Activitats