PNG - 1 MB
Miquel Àngel Riera i Pere Ollers, presidents de l’AAFIB i ARCA respectivament

ARCA i l’AAFIB, per un treball en comú en la recuperació del patrimoni històric

Publicat: 27 / jun / 2013  |  Associació

El pasat dillun 25 de juny, el president d’ARCA, don Pere Ollers i el nostre president, acompanayts per membres de les seves directives mantingueren una coridal sessió de feina encamiada a la posada en comú d’experiències i projectes en el marc de la recuperació del patrimoni insdustrial i ferroviari de les nostres illes.

Miquel Àngel Riera i Pere Ollers, presidents de l’AAFIB i ARCA respectivament

A curt termini, s’establirà un pla de feina per analitzar la situació actual de l’antiga estació de Palma als efectes d’evitar el seu deteriorament, així com anatlitzar l’estat acutal dels pont, túnels i viaductes existents a la xarxa ferroviària històrica del nostre ferrocarril.