AAFB ASSEMBLEA ORDINARIA 2012

ASSEMBLEA ORDINARIA 2012

Publicat: 12 / jun / 2012  |  Associació

Benvolgut soci / Benvolguda socia

Per la present se’l convoca a l’Assemblea ordinària de 2012 que es durà
terme el proper dijous 28 de juny a les 19:15 hores en primera
convocatòria, i a les 19:30h. en segona convocatoria.

L’assemblea es farà al local de l’estació de Son Sardina. Aparcament a
l’estació del Metro.

Ordre del dia:

  1. Aprovació acta anterior
  2. Memoria activitats 2011/12
  3. Aprovació comptes 2011
  4. Previsions 2012
  5. Informació area modelisme
  6. Informació Fundació FERROCAIB
  7. Precs i preguntes

Així mateix recordam als socis que no tinguin domiciliat el pagament de la
quota annual, poden fer l’ingrés a Sa Nostra, indicant nom i número de soci:
C.C.C.: 2051-0095-19-1029872684
Import quota annual: 50€

Palma, a 12 de juny de 2012

Tags:  Associació