L’AAFIB, associació defensora del ferrocarril com a servei a tota la ciutadania
a les Illes Balears es veu obligada a fer públic el seu rebuig a la decisió
del Govern de les Illes Balears de reconvertir el traçat ja construït de la línia
Manacor-Artà en una “via verda” per a us lúdic i turístic, sense haver adonat
peu al necessari debat sobre la utilització d’aquesta obra inacabada.

Paraules com “turisme ecològic i sostenible” aplicades a aquesta infraestructura,
amaguen el reconeixement que el ferrocarril és el millor sistema de
transport sostenible per la comarca i afirmacions com que “el cost es inassumible”
entenem que son parcials ja que no informen sobre el vertader cost
de fer i mantenir les carreteres, els serveis per al transport privat i els costos
externs en contaminació o accidents que provoca l’automòbil.

També volem recordar que la nostra associació sempre ha defensat que el
transport públic a Mallorca no serà realment efectiu fins que no s’acabi la
connexió de Palma amb els principals centres de turisme; tant de llevant (Artà-
Cala Rajada) com del nord (Port d’Alcúdia). Aquest és un retard històric
que ara teníem l’oportunitat de recuperar i que el govern avorta sense justificació
seriosa i amb l’oposició de tots els municipis de llevant.

L’AAFIB és partidària fer “vies verdes” per a certes línies abandonades del
ferrocarril, però només en els casos en que efectivament la reimplantació del
servei ferroviari no sigui possible per haver ja revertit els terrenys a propietaris
privats o bé perquè efectivament el cost de refer la infraestructura no
compensi la demanda social de transport.

Aquest podria ser el cas de l’antiga línia Arenal- Llucmajor-Campos-Santanyí
o d’alguns dels seus trams, però NO és el cas de la línia Manacor-Artà, ja
pràcticament construïda i amb el material mòbil a punt d’esser utilitzat. Si no
es pot electrificar ara que es faci mes endavant i que se usi el material de
Manacor per arribar a Artà.

L’AAFIB no coneix el detall de la despesa a fer i els seus continguts i per
tant, demana una reconsideració d’aquest projecte i confia en que les autoritats
públiques encaren amb seriositat l’acabament i posada en funcionament
de la línia.

Palma, a 23 de setembre de 2.013

Tags:  Associació