AAFB La restauració és alguna cosa molt seriósa

La restauració és alguna cosa molt seriósa

Publicat: 16 / ago / 2005  |  Patrimoni

No, no és un assumpte per a *prendre’l a la lleugera no, la restauració de material ferroviari és alguna cosa molt seriósa i que deu realitzar-se d’una forma planificada i amb totes les garanties de seguretat.

La restauració especialment de calderes que haurien de funcionar a vapor a molta pressió necessiten d’uns controls i certificacions de la Consellería d’Indústria, única entitat competent en les nostres Illes per a verificar el correcte funcionament de les mateixes, amb l’excepció que la normativa actual contempla únicament les calderes a vapor FIXES i no les mòbils com és el cas d’una locomotora a vapor que la seva caldera es considera mòbil.

Encara que feta la llei feta el parany, es pot passar la inspecció com si anés una caldera fixa i després fer que sigui mòbil, no per això això és lícit i entraria en la il·legalitat més absoluta.

Una explosió a causa d’un mal funcionament, un mal maneig d’una caldera a vapor pot ocasionar grans i greus perjudicis que deurien evitar-se amb la realització de "pseudorestauracions" efectuades per personal no professional i no especialitzat en la matèria.

El Govern Autonòmic per tant, tindrà en el seu moment si així es realitzés en algun moment la posada en funcionament d’alguna caldera a vapor ja sigui d’una màquina de tren a vapor o bé d’una rèplica a escala prendre cartes en l’assumpte i exigir l’estricte compliment de la normativa vigent.

Una caldera gran o una petita poden ocasionar danys personals i materials quantiosos i molt greus, i serà per tant responsabilitat directa de qui les hagin provocat.

És per això que la restauració ha de realitzar-se de forma seriosa, planificada i d’acord amb la normativa corresponent, no arriscant a altres entitats ni associacions al perill que representa una restauració mal feta.

Tags: