AAFB Recuperació de carril phoenix de la línia del port

Recuperació de carril phoenix de la línia del port

Publicat: 15 / oct / 2005  |  Patrimoni

L’Àrea de Patrimoni de l’AAFB ha aconseguit recuperar part del carril de tipus phoenix que es va instal·lar per a la línia del ferrocarril al port pel túnel. Aquest carril es trobava enterrat enfront de l’antiga comadancia militar de marina de Palma i va sortir a la llum mentre es realitzaven les excavacions arqueològiques en l’avinguda d’Antonio Maura.

L’àrea de Patrimoni de l’AAFB una vegada va ser avisada d’aquesta troballa es va posar en contacte amb els responsables de l’excavació, i després de realitzar les gestions pertinents amb el Consell de Mallorca i el Ajuntament de Palma va aconseguir recuperar una part d’aquest carril per a la seva conservació i preservació. El carril de tipus phoenix utilitzat habitualment per a les línies tranviarias, es va instal·lar en el port de Palma per al ferrocarril, es tracta d’un carril de gran grandària i de pes molt major que l’utilitzat per als tramvies de Palma.

Aquest carril ploenix és de 60 Kg /ml. el major carril utilitzat fins a la data a Mallorca, va ser instal·lat entre 1925 i 1929 substituint als antics carrils tipus vignole de 20 Kgs./ml. Després de relizar un tall transversal en ell, s’ha pogut apreciar l’excel·lent conservació del citat carril. S’han localitzat també diverses travesses de fusta, la major part en mal estat de conservació, excepte una que es troba molt bé conservada. L’AAFB a més ha estat consultada per part dels responsables de la citada excavació per a altres troballes localitzades per si podien haver pertangut a alguna instal·lació ferroviària.

Tags: