AAFB EL SOIB ATRAVÉS D’UN PROGRAMA COFINANÇAT PER LA  UE COL·LABORA AMB L’AAFB  AMB LA RESTAURACIÓ

EL SOIB ATRAVÉS D’UN PROGRAMA COFINANÇAT PER LA UE COL·LABORA AMB L’AAFB AMB LA RESTAURACIÓ

Publicat: 11 / oct / 2005  |  Restauració

Guillem Febrer. Manacor.

EL SOIB ATRAVÉS D’UN PROGRAMA COFINANÇAT PER LA UNIÓ
EUROPEA COL·LABORA AMB L’AAFB AMB LA RESTAURACIÓ DE
MATERIAL FERROVIARI

El SOIB (Servei d’ocupació de les Illes Balears) ha
atorgat una important subvenció dins el programa de
d’ajudes per a la contractació de personal per
a la realització d’obres o serveis d’interès general.

La participació en aquest programa, cofinançat per la
Unió Europea, permetrà a l’AAFB (Associació d’Amics del ferrocarril de Balears) la contractació de
dos professionals fusters per a dur a terme la
restauració dels cotxes “Wumag” i “Swansea Wagon.

El projecte tendrà una durada de 9 mesos i s’iniciarà
durant la primera quinzena de setembre a un local
especialment habilitat a tal efecte.

Tags: