JPEG - 47.2 kB

El Tranvía del Arenal

Publicat: 31 / mai / 2005  |  Los tranvías en Mallorca

La Companyia del Tramvia de l’Arenal

El Tramvia de l’Arenal, és tal vegada aquest gran desconegut de la nostra història ferroviària mallorquina, degut tal vegada als pocs anys que aquest tramvia va estar en funcionament, i a la poca documentació que ens ha arribat fins als nostres dies ha provocat que la petita història d’aquest tramvia passi pràcticament desapercebuda en l’actualitat. Si li preguntem a algun veí “de tota la vida” del Coll de’n Rebassa o de l’Arenal, molts d’ells o no han escoltat parlar d’ell, o bé ho confonen amb el tramvia elèctric. És doncs de justícia, fins que puguem treure a la llum l’estudi que en aquests moments s’està realitzant sobre el tramvia de l’Arenal, parlar d’ell en aquestes pàgines de la nostra web.

Molt poques coses s’han publicat sobre aquest petit tramvia, en les quals de vegades simplement s’ha fet una petita ressenya sobre el mateix, o bé s’ha donat alguna dada aïllada o contat alguna petita anècdota. El nostre tramvia, popularment rebia el nom d’És “ Carrilet de S’Arenal”, encara que uns altres més jocosament li cridaven “ Sa Porcelleta”, (els estudiants del col·legi de La Porciúncula) tal vegada per la forma del "testero" i el “grunyir” del seu motor, altre dels noms més coneguts era el “del trenet”.

Aquest tramvia va ser inaugurat el 14 d’octubre de 1921, amb els festejos propis de tal esdeveniment, similar a la resta de les inauguracions tramviarias de l’època. La línia partia des del Coll de’n Rebassa des del carrer del Cardenal Rossell seguint pràcticament l’actual traçat de la carretera que ens condueix cap a Ca’n Pastilla i des d’allí anava gairebé tocant el mar vorejant la platja fins a arribar a l’Arenal que és on tenia la seva última aturada, i també les seves cotxeres, les quals es trobaven situades en les proximitats del Club Nàutic. Cal pensar, que en l’època en la qual aquest “ carrilet” va circular, pràcticament no havia cap construcció en la platja, devia ser un paisatge "paradisíaco" i únicament ens podríem fer una petita idea de com era veient la platja de’s Trenc a Campos. Era “un trenet” domèstic, sense grans pretensions, que tot just arribava a els quaranta quilòmetres per hora, una velocitat de vertigen per a les persones majors que temien que el tramvia no pogués frenar a l’arribar al final de via o que pogués descarrilar per desenvolupar tal velocitat.

Al llarg de la línia, el traçat havia de salvar dos grans obstacles, el Canal del desguàs de Sant Jordi i el torrent dels Jueus per a això van haver de construir-se dos ponts, cap dels quals ha sobreviscut fins als nostres dies. Des del Coll tenia les següents aturades; la primera d’elles a Son Mosson, després en Ca’n Pastilla, en el Canal de Sant Jordi, en el Oratori de "San Fernando" i finalment en l’Arenal. Va disposar de quatre màquines tractores, les dues primeres que van circular eren de la casa francesa Campagne anàlogues a les quals van circular alguns mesos més tard en el Ferrocarril d’Alaró, venudes també a través de la casa mallorquina Lacy & Ribas, màquines que no van donar un òptim resultat per escalfar-se a l’excés els seus motors pel que més tard van adquirir dues màquines tractoras alemanyes amb motor Benz, màquines que es tenia previst que reforcessin la flota de tractors per a una pròxima ampliació de la línia cap a Palma per al transport de passatgers, i també per al transport de carbó per a la fàbrica d’electricitat des de l’estació dels FFCC de Mallorca. Els primers cotxes remolc que va disposar la companyia, van ser prestats per la S.G.T.I.I. (Societat General de Tramvies Elèctrics Interurbans) que tenia encara guardats els cotxes tancats provinents de la desapareguda Societat Mallorquina de Tramvies (S.M.T.) llençats anteriorment amb motor de sang (mules), i que van ser adaptats en els tallers Pieras i Cabrer de Palma amb rodes i eixos nous fabricats a València, així com noves caixes de greix realitzades a Palma, per a poder circular per les vies del Tramvia de l’Arenal.

Tractor Campagne similar als utilitzats en el Ferrocarril d’Alaró i en el Tramvia de l’Arenal Aquesta companyia del Tramvia de l’Arenal, va fracassar als pocs anys, encara que va poder haver ampliat la seva línia a Palma fins a l’estació dels Ferrocarrils de Mallorca, però els crèdits bancaris que havia subscrit van acabar amb dur la companyia a la fallida.

Ningú pot posar en dubte la viabilitat econòmica que un sistema de transport de les mateixes característiques del tramvia de l’Arenal tindria en l’actualitat. En aquests moments es torna a parlar de dur un tramvia fins al final de la Platja de Palma, passant pel nou hospital de Son *Llàtzer situat en la perifèria de Palma de Mallorca i l’Aeroport de Son Sant Joan, de moment és solament això, un projecte, però que vam esperar que pugui dur-se a bon terme en benefici de la població mallorquina i dels turistes que ens visiten cada any. Tractor amb motor *benz, d’aquest tipus de tractors de tramvia van ser adquirides dues unitats amb la intenció de reforçar el parc motor per a una futura prolongació de la línia cap a Palma que no va arribar a materialitzar-se.

Autor: Antonio Sanchis. e-mail: correoaafb@ono.com

Publicat en la revista de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Balears ÉS FURGÓ CORREU.Primer quadrimestre de 2.003.

Tags: